BİRLİGİN GÜCÜ

BİRLİĞİN GÜCÜ

Değerli aile hekimleri,

Antalya ilinde çalışan 104 Aile hekimliği çalışanı hakkında valilik tarafından yürütülen 4483 kapsamındaki soruşturmalarda karar ilgililere tebliğ edilmeye başlanmıştır.

Yetkili merci , muhakkiklerin raporlarını inceleyerek soruşturma izin verilmemesi kararı vermiştir. Yapılan hukuksuzluğa karşı ilk günden itibaren aile hekimliği çalışanlarının yanında olmak adına hem müdürlük hem de valilik görüşmelerinde gerekli itirazlarımızı yapmamız, AHEF'e konuyu taşıyarak destek aramamız, kamuoyu oluşturmak adına çalışmalarımız neticesinde mağduriyet yaşanmadan idarenin Anayasa'ya aykırı bu hatalı uygulamada ki ısrarından vazgeçmesinden ve sendikal hak kapsamında iş bırakma kararına uyan ve aile sağlığı merkezleri kapalı olan çalışanlar hakkında bu haksız soruşturmaların sonlandırılmasından memnuniyet duyuyoruz.

Gönlü haksız soruşturma yürütülen kişilerle olan, tek yürek olarak birliğin gücüne inanan herkese yürekten teşekkürler.

Derdimize ortak olan, hukuksuzluğun giderilmesi noktasında irade gösteren Platform üyeleri ; TTB, AHEF, GENEL SAĞLIK İŞ, SES , TÜRK SAĞLIK SEN, AHESEN, BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI, TAHUD, ASEF'e ve desteğini esirgemeyen, yanımızda olan il derneklerimize sonsuz teşekkürler.

Antahed, bir arada güçlü olmanın ve kararlılığın göstergesi olmuştur.

Soruşturma aşamasında kaygı yaşayan, motivasyon kaybı yaşayan tüm aile hekimliği çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, her zaman haksızlıklara karşı aile hekimlerinin yanında olacağımızın bilinmesini istiyoruz.

Saygılarımızla.

ANTAHED YÖNETİM KURULU


DUYURULAR