S.S.S.

SORU 1- Tek hekimli birimler yıllık izinde başka bir asm ye vekalet bırakabilir mi? Bazı illerde yakın asm ye bırakıldığı, bazı illerde kesinlikle kabul edilmediği söyleniyor. Bunun Hukuki durumu nedir? 

CEVAP 1- Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'nin "Geçici aile hekimlerine yapılacak ödemeler" başlıklı 17inci maddesinin 1inci fıkrasınınn b bendine göre "tek birimli aile sağlığı merkezinde görev yapan ve yıllık izin sebebiyle görevi başında bulunamayan asıl aile hekimine, toplam yıllık izin süresinin ilk yedi günlük kısmı için ise %100’ü ödenir" şeklinde belirtilmektedir. 

Aynı yönetmeliğin 8. maddesinde aile hekiminin izinli ya da raporlu olduğu durumlarda hizmetin sağlanmasını vekaleten devredebileceği; ancak bu anlaşmanın müdürlükçe onaylanmasının gerektiği belirtilmektedir. Düzenlemeye göre geçiçi olarak görev yapacak hekimin aynı aile sağlığı merkezinde olacağına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak bu anlaşma netice itibariyle müdürlükçe onaylanacağı için, müdürlükçe onaylanmadığı takdirde uygulanabilirliği de kalmayacaktır.

Tek birimli aile sağlığı merkezinin vekaletini kabul etmemeleri durumunda ve fakat hekimin ayrılması durumunda aynı yönetmeliğin 13. ve 14. maddesi gereğince sorumluluk doğacağını, ihtar ceza puanı alınabileceğini, bu durumda ihtar ceza puanına karşı dava açılabileceği değerlendirilmektedir. 

Tek hekimli biriminin yerine vekalet eden birimin bulunup da müdürlükçe yazılı olarak onaylanmaması halinde bu işlemin iptali için dava açılabilir.