KONGRE 2018
Değerli Meslektaşlarımız ve  Saygı Değer Ekip Arkadaşlarım

5-8 Nisan 2018 tarihlerinde Rixos Premium Belek  Hotel Antalya’da 3.Ulusal Antalya Aile Hekimliği Kongresi’ni gerçekleştireceğimizi gururla sizlerle paylaşmak isteriz.

2010 yılında aile hekimliği uygulamasının tüm ülke çapında yaygınlaştırılması ile birlikte saygın ve ayrıcalıklı bir birinci basamak sağlık hizmeti ülkemizde de uygulanmaya başlamıştır. Gelişmiş ülkelerde 1970’li ve 80’li yıllarda gerçekleşmeye başlayan ve tamamlanan bu değişim sürecinde ülkemiz hala geçiş aşamasındadır. Düzenleyeceğimiz 3. Kongremiz de Aile Hekimliğinin gelişmesi, belli mesleki standartların oluşturulması, mesleki birlikteliğimiz ve dayanışmamızın artırılması, hizmet kalitesi ve mesleki memnuniyetin artırılması öncelikli hedefimizdir.

Bütün sağlık hizmetlerinde olduğu gibi Aile Sağlığı hizmetlerini bir ekip çalışması olarak görmekteyiz. Bu nedenle ilk iki kongremizde yaptığımız gibi 3. Kongremizi de Aile Sağlığı çalışanı ekip arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştirmekten ayrıca mutluluk duymaktayız.

Aile hekimliği profesyonelleri olarak sağlığı fiziksel, ruhsal ve sosyal bir bütün olarak görmekteyiz. Hastalarımıza biyo-psiko-sosyal bütüncül bir yaklaşım ile yaklaşılmasının önemini yine 3.Ulusal Antalya Aile Hekimliği Kongremizde ele alacağız. Aynı zamanda sağlıklı bir çevrenin önemi yadsınamaz olduğundan bu kongremizde  dünyamızı ve çevremizi koruyabilmek için “Geri Dönüşüm” temasını sosyal sorumluluk projesi olarak belirledik. Kongremiz vesilesi ile daha sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya için “geri dönüşüm” uygulamalarının yaygınlaştırılmasını gündeme getireceğiz.

Önümüzdeki süreçte yaşlanan nüfus yapısı ile birlikte kronik hastalıkların takibi; mortalite-morbidite oranlarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması yönünden önem kazanmaktadır. Sağlıkta poliklinik muayene yükünün %60’ı aile hekimliği polikliniklerinde gerçekleşmekte olup kronik hastalıklar bu yükün büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. Bu nedenle bu yıl ki kongremizin ana konusunu kronik hastalıkların takibi olarak belirleyerek, sizler ve değerli hocalarımızla birlikte 1. Basmakta kronik hastalıların takibini hep beraber ele almayı istedik.

Kongre süresince ilginizi çekeceğine inandığımız konular, alanında deneyimli ve saygın ulusal konuşmacıların katkılarıyla, içeriği en iyi yansıtacak çeşitli sunum yöntemleri kullanılarak işlenecektir. Aile hekimliği  alanını ilgilendiren kurslar, konferanslar, paneller, konsensüs buluşmaları, interaktif tartışmalı olgu toplantıları ve video sunumları ile yararlı bir kongre olacağı düşüncesindeyiz.

Siz değerli dostlarımızın katılım ve katkılarıyla kongremizin ve aile hekimliği camiamızın daha da güçleneceğine inanıyor, hepinizi 3. Ulusal Antalya Aile Hekimliği kongremize bekliyoruz.
Detaylar için tıklayınız   http://antalyakongre2018.com

Saygılarımızla.

Uzm. Dr. Hasan Hüseyin AVCI

Kongre Başkanı