ANTAHED 12.07.2019 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE YAPILAN BASIN AÇIKLAMASI


Değerli Basın mensupları, Türk tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof.Dr. Sinan Adıyaman, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı sayın Özlem Sezen , Ahef Genel Sekreteri  Esin Çulha Dilkök  , Ahef YK üyeleri Muharrem Görgel , Süleyman Uzun , Hüseyin Köz , Yakup Şahin , AHEF’e üye il derneklerinin başkanları, yönetim kurulu üyeleri, Ahesen Başkanı Gürsel Özer,  Hülya Uçak , Prof .Dr. Ersin Akpınar , Bds Hukuk  Sekreteri Can Kirişçi , ASEF İl başkanı  Sefa Çelik  , Genel sağlık iş Başkanı Zekiye Bacaksız , Genel Sekreter Sinan Sevimli, Hukuk sekreteri Gazi Çeliker  , Ses Genel Sekreteri Pınar İçel , TAHUD adına Doc.Dr.Melahat Akdeniz, Pınar Bilgili, TSS Antalya il Başkanı Ali İhsan Yılmaz  , ATO Başkanı Prof.Dr.Nursel Şahin ,  Mersin Aile hekimleri derneğine, Muğla aile hekimleri derneği, Dahed, İstahed, Kahed,  İzahed, Şuahed, Ankahed YK üyeleri,   Isparta Tabip odası, İzmir tabip odası yöneticileri, Dış Hekimleri birliği,  ATO , Antahed, Antased üyeleri, çok sevgili aile hekimliği çalışanları ve  aile hekimleri, sevgili halkımız. 
 Antalya İli’nde , 3 nisan 2019 tarihinde sendikal hak kapsamında iş bırakan aile hekimliği çalışanı 104 kişi hakkında başlatılan hukuksuz adli soruşturmalara karşı destek çağrımıza kayıtsız kalmayan, düşen ateşin acısını, kaygısını yüreğinde hisseden tüm sağlık emekçileri, 
hepiniz basın açıklamamıza hoşgeldiniz.  
Öncelikle , irade gösteren , birlik çağrımıza sessiz kalmayarak destek vermek adına ortak hareket eden Platform üyelerinin her birine Antalya Aile Hekimligi çalışanlari adına teşekkür ediyoruz . 
Bu buluşma, aslında bir güç birliği, bir dik duruş, haksızlığa boyun eğmeyeceğiz ifadesi..
Bu buluşma, Antalya’da bizler 104 değil Türkiye’de onbinleriz çığlığı..
Biz 104 kişi değiliz .
Biz Antalya'da sorusturma geçiren 500 ya da geçirecek olan 1500 kişi de değiliz. 
Biz Antahed'iz .. Biz Ahef'iz .. Ahef'e üye 69 İl Derneğiyiz. 81 İlde çalışan birinci basamak çalışanlarıyiz. Türkiye'yiz. 
Biz Sendikalariz, TTB'yiz, dernekleriz.
Biz çalışanız, birinci basamağın temel taşıyiz. 
Bizi yok sayamazlar. 
Biz çok güçlüyüz. 
Biz onbinleriz.
VATANDAŞIN YUMRUĞUNDAN DAHA ‘’AĞIR ‘’ YUMRUĞU 
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA VURAN NE YAZIK Kİ SAĞLIK İDARECİLERİ OLMUŞTUR!! 
SAYIN MÜDÜRÜMÜZÜ, SAYIN VALİMİZİ ZOR DURUMDA BIRAKAN BU HAKSIZ UYGULAMALAR, ANTALYA’YA YAKIŞMAMIŞTIR. 
BU BİR PSİKOLOJİK SİDDETTİR. 
BİR GÖZ DAĞIDIR.  Bu BİR CEZALANDIRMAdır. 
İZMİR'E ŞİDDETE HAYIR DEMEK İÇİN OTOBÜS DOLUSU GİDEN ANTALYA’YA CEZALANDIRMADIR. HAKSIZLIKTIR.
Sendikal hakkını kullanan bazı kişilere 10 ceza puanı, bazılarına 30 puan, bazılarına da hiçbir işlem uygulanmayıp, 104 kişiye 4483 KAPSAMINDA ÖN İNCELEME, SORUŞTURMA, SAVCILIK İFADE KAYGISI KABUL EDİLEMEZ. 
Geçtiğimiz haftalarda ANTAHED olarak Valilik ziyaretleri ve Müdürlük görüşmeleri gerçekleştirdik ve gerekli uyarılarımizi idarecilerimize yaptık. 
Ulusal basında güçlü olduğumuzu , sosyal medyayı en iyi kullanan camia olduğumuzu ilettik.
Olayın boyutunun Ülke geneline yayılacağını da söyledik. Artık OK YAYDAN ÇIKIYOR! GELİN SAĞDUYULU HAREKET EDİN! BU HUKUKSUZLUĞU SONLANDIRIN dedik.
Bizler Adalete inanıyoruz. Ve sağlık çalışanlarına Anayasal hakkı kullanan arkadaşlarımıza ceza verileceğine ihtimal vermiyoruz. 
104 arkadaşımıza bir zarar gelmesine , onların gönüllerinin en ufak bir şekilde kırılmasına, kalplerinin incinmesine müsaade ETMEYECEĞİZ.
Sağlıkta şiddet bu şekilde devam ederse aile sağlığı merkezlerinde sağlık çalışanı bulamayacaksıniz!!
BİLGİ BANKASI
Kayıt bulunamadı!